1/42
Næste
Indholdsfortegnelse
Det var med udgangspunkt i
de berørte kommuners forslag
fra 2009 om begrænsning
af områderne, der måske en
dag kunne blive til National-
parken ‘Kongernes Nordsjæl-
land’, vi satte os for at doku-
mentere alle herlighederne i
hele området.
Kulturen, naturen
og de smukke landskaber.
Den oprindelige idé var at
vi med 25 billeder kunne
dække hele området,
måske meget naivt, men
efterhånden låste vi os fast
på et antal på 40 billeder
hvilket, må vi erkende,
heller ikke vil kunne vise
hele områdets fantastiske
rigdomme.
For at supplere de 40
billeder har vi derfor også
lavet et diasshow af alle de
billeder, der efter
mange
overvejelser, blev valgt
fra.
Kongernes Nordsjælland
De 40 billeder, inklusive exif data.
Flemming Kirstein og Jens Vind Frederiksen